Community

Community

  • NHK FOODS distributes SUNFOOD in Vietnam

  • Đăng lúc: 01-01-1970 12:00:00 AM - Đã xem: 0

  • Vừa qua, Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Khâm (NHK FOODS) và SUNFOOD CORPORATION (Mỹ) đã ký kết hợp đồng phân phối. Theo đó, NHK FOODS trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của SUNFOOD tại thị trường Việt Nam. SUNFOOD là tập đoàn thực mỹ phẩm tự nhiên của Mỹ, với các sản phẩm được chế biến từ các loại siêu thực phẩm (superfood) như Acai, maqui, moringa, golden berries, maca, chia seed, quinoa, mesquite,...

  • dried spirulina as a potent source of protein

  • Đăng lúc: 01-01-1970 12:00:00 AM - Đã xem: 0

  • Dried Spirulina as a potent source of protein Dried Spirulina is 59% – 65% percent protein which is especially impressive when compared with dried soybean at 40 percent, lentils at 26 percent and peanuts at 25 percent. Perhaps more surprising is that raw beef only contains 23 percent protein. With only 36 kcal calories per 10 grams of dried powder, Spirulina is an excellent source of protein without empty calories. Additionally, the protein is far more accessible by the human digestive system...

« 1 2 3 4 5 6 7 »